אילו מחלות מקנות פטור ממס הכנסה

תוכן עניינים

פקודת מס הכנסה מסדירה את מגוון ההכנסות אשר יש לשלם בגינן מס.

לצד זאת, היא כורכת בתוכה מגוון הוראות המאפשרות קבלה של פטור ממס, בהתאם לגובה ההכנסה של הנישום.

אחד מהקריטריונים אשר מאפשרים את קבלת הפטור היא נכות רפואית, כאשר מונח זה מתייחס למגוון רחב של מצבים רפואיים לרבות מחלות מסוגים שונים.

 

היקף החבות במס הכנסה

מס הכנסה חל על מגוון רחב של הכנסות, אולם השפעתו ביחס למרבית חלקי האוכלוסייה היא על הכנסה הנובעת מעבודה. מאחר שהכנסה מעבודה היא מקור הקיום הכלכלי של מרבית הנישומים, הטלת המס נעשית באופן מדורג בהתאם לגובה ההכנסה, כאשר כל מדרגת שכר ממוסה באופן שונה ובסדר עולה.

כך לדוגמה, שכר ממוצע של 6,000 ₪ בחודש יהיה חייב במס בגובה 10%, המהווה את מדרגת המס הבסיסית ביותר, ואילו על הכנסה חודשית של 14,000 ₪ יוטל מס באופן מדורג כך שעל החלק שבין 0 ל- 6,290 ₪ יחול מס בשיעור 10%, על החלק שבין 6,291 ₪ ועד ל- 9,030 ₪ יחול מס בשיעור של 14%, ועל החלק שבין 9,031 ₪ ועד ל- 14,000 ₪ יחול מס בשיעור של 20%.

 

פטור בגין נכות רפואית

לצד החבות במס, במקרים שבהם סובל הנישום ממחלה או נכות הפוגעות בתפקודו, נתונה לו האפשרות מכוח פקודת מס הכנסה, לקבל פטור מלא מתשלום מס הכנסה וזאת עד להכנסה חודשית ממוצעת בגובה 51,200 ₪.

הזכאות לפטור מותנית בהתייצבות בפני וועדה רפואית מיוחדת לשם קבלת פטור ממס הכנסה עקב מחלה. קביעת הוועדה את דרגת הנכות של הנישום ואת תקופת נכותו, היא זו שתשפיע על מידת זכאותו לפטור ממס.

 

וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה

לצורך קביעת דרגת הנכות, על הנישום לבקש מפקיד השומה באזור מגוריו את זימונה של הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה הפועלת מטעם הביטוח הלאומי. הוא רשאי להעביר לידי הוועדה כל מסמך רפואי הנוגע למחלתו. בעת קיום הדיון בוועדה, עשוי הנישום להתבקש לעבור בדיקה רפואית אותה יערוך רופא הוועדה.

לאחר מכן, יקבע הרופא את אחוזי הנכות של הנישום על פי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה). קביעת דרגת נכות של פחות מ- 90% לא תזכה את הנישום בפטור. קביעת תקופת נכות של פחות משנה גם היא לא תזכה את הנישום בפטור מלא, אלא חלקי, עד לגובה הכנסה חודשית ממוצעת של כ- 6,130 ₪. עבור תקופת נכות שהינה פחותה מ- 185, לא יינתן פטור כלל.

 

היקף המחלות המזכות בפטור

כאמור, קביעת דרגת הנכות נעשית על פי תקנות הביטוח הלאומי. מדובר בדבר חקיקה המפרט מגוון רחב של מחלות, כאשר ביחס לכל מחלה מצוינת דרגת הנכות שיש לקבוע בגינה. בין המחלות המפורטות בתקנות אלו ניתן למצוא מחלות דם, מחלות ריאה כרוניות, סוכרת, מחלות לב, אפילפסיה ועוד שלל ליקויים גופניים.

 

פטור ממס הכנסה בגין מחלה – זכאות שמומלץ לנצל

תקנות הביטוח הלאומי מונות מספר רב של ליקויים ומחלות המזכות בדרגת נכות מסוימת. אדם הסובל ממחלה, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה. מומלץ לבחון בצורה מעמיקה את שאלת הזכאות לפטור זה, מאחר שהוא עשוי להשפיע באופן מהותי על מצבו הכלכלי של החולה.

מטבעות

 

כדי לקבל יעוץ פסיכולוגי

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.