אילו סמכויות יש לועדת השמה

תוכן עניינים

אם ילדכם בעל צרכים מיוחדים וזקוק למסגרת חינוך אחרת, ולשירותים משלימים, עליכם לקבל אישור מועדת השמה שאתם אכן זכאים לכך.

מהי ועדת השמה, מהן הסמכויות שברשותה, ואיך תוכלו לוודא שתקבלו את התשובה הרצויה?

 

מהי ועדת השמה?

ועדת השמה, או בשמה המעודכן – ועדת זכאות ואפיון, הינה ועדה הקובעת מי זכאי או שאינו זכאי לשירותים ולזכויות של החינוך המיוחד. קיומה של הועדה מתבסס על חוק החינוך המיוחד, אשר עבר שינויים ועדכונים, אך בבסיסו נועד לקדם את ילדי החינוך מיוחד באמצעות מסגרות חינוך מתאימות או לחילופין התאמות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך מסגרות של החינוך הרגיל, וטיפולים רפואיים ופרא – רפואיים שונים.

 

תפקידה של ועדת ההשמה

ועדת השמה דנה במקרים ספציפיים של תלמידים, אשר מופנים אליה דרך מוסדות החינוך השונים. תפקידה של הועדה משתנה בהתאם למקרה הספציפי בו הם דנים: קביעת זכאות לשירותים של החינוך המיוחד או מעבר של תלמיד בחינוך המיוחד לחינוך הרגיל.

 

סמכויותיה של ועדת ההשמה

בבואה לבחון כל מקרה, קובעת הועדה בנוגע לכל תלמיד מהי רמת תפקודו בתחומים השונים, לא רק מהפן הלימודי והקוגניטיבי, אלא גם מהפן החברתי, הרגשי והשפתי, תוך הסתכלות על מידת העצמאות שלו, באיזו מידה הוא מתקשר עם סביבתו, ומהם הצרכים השונים שלו. מתוך קביעה זו, עוברת הועדה לקבלת ההחלטה בדבר זכאותו לשירותי החינוך המיוחד, האם הינו מתאים לשילוב בחינוך הרגיל תוך קבלת שירותים משלימים או שהינו זקוק למסגרת של החינוך המיוחד.

 

איך מקבלת הועדה את החלטותיה?

חברי הועדה אינם מכירים מקרוב את המקרים המגיעים לשולחנם, ולכן החלטתם מתבססת על שאלונים שונים עליהם עונים ההורים, המורים ובמקרים מסוימים – גם התלמיד. לחיזוק ההחלטה על ההורים לצרף לשאר הטפסים בדיקות רפואיות בסיסיות של שמיעה וראייה (בדיקות אלו נועדו לשלול כי הקשיים הנצפים הם תוצר של שמיעה או ראייה לקויה), ופירוט מסקנות אנשי המקצוע מאבחונים פסיכו דידקטיים ופסיכולוגיים שהילד עבר.

 

חשיבות האבחונים

ילדים עם צרכים מיוחדים זקוקים למסגרת הנכונה על מנת שיוכלו להתקדם ללא הפרעות. כדי שועדת ההשמה תקבל את התמונה המלאה והאמיתית בנוגע למצבו של התלמיד, חשוב להשקיע באבחונים מקיפים ומקצועיים, אשר יספקו לכם מסמכים המכילים חוות דעת מפורטת של הקשיים של ילדכם, מהם הצרכים שלו וכפועל יוצא מכך – מהן ההמלצות. תלמידים המועברים לועדות ההשמה זכאים בדרך כלל לאבחון פסיכולוגי ללא תשלום דרך המוסד החינוכי, אך הורים רבים מעדיפים בצדק את דעתו של איש מקצוע אובייקטיבי אשר אינו מכיר את ילדם.

 

לסיכום

ועדת ההשמה מאפיינת וקובעת באופן אישי לגבי כל תלמיד המופנה אליה, האם הוא זכאי לשירותים השונים המוצעים תחת חוק החינוך המיוחד, ולאיזו סוג מסגרת חינוכית הוא מתאים. החלטות הועדה מתבססות על מסמכים שונים מאנשי מקצוע ומסביבתו של הילד, וקביעתה בנוגע לתלמיד מתבססת על רמת התפקוד שלו בתחומים השונים.

 

כדי לקבל יעוץ פסיכולוגי

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.