כל מה שצריך לדעת על טיפול בחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי

תוכן עניינים

עבור אנשים רבים הרעיון של פניה לטיפול בבית חולים פסיכיאטרי נתפס בתור מוצא אחרון.

אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות חוששים שיאשפזו אותם בכפיה ולכן מעדיפים להמנע מהגעה לטיפול בחדר מיון של בית חולים פסיכיאטר, גם אם מדובר במצבי חירום נפשיים.

האם זה באמת מוצדק? במאמר שלפניכם נסביר באילו מצבים יש לפנות לטיפול בחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי, מה נדרש כדי לקבל טיפול ראשוני בחדר מיון פסיכיאטרי, מה קורה במסגרת הטיפול הראשוני שמוענק

בבתי

חולים פסיכיאטריים, ובאילו עלויות זה כרוך.

המשיכו לקרוא.

 

מהו מצב חירום פסיכיאטרי?

מצב חירום פסיכיאטרי הוא כל מצב שבו מזוהה הפרעה חמורה בהתנהגות, בהלך המחשבה או במצב רוחו של אדם, אשר עלולה להחמיר לכדי פגיעה בפרט עצמו או באחרים בסביבתו, במידה ולא תטופל באופן מיידי.

מצב חירום פסיכיאטרי יכול להופיע במגוון דרכים.

 

אין אינדיקטור חד משמעי לכך שאדם חווה מצב חירום נפשי או שהוא עשוי לנסות להתאבד, אבל הנה כמה סימנים שצריך לחפש. האדם יכול להיות במצב שבו הוא: 

  • מראה כוונה לפגוע בעצמו או לשים קץ לחייו באופן מילולי, בכתב או במעשיו.
  • מראה התנהגות אימפולסיבית או פזיזה, או מגלה אגרסיביות ואף נוהג באלימות.
  • לא מסוגל להשלים משימות יומיומיות כמו להתלבש, לצחצח שיניים, להתרחץ וכדומה.
  • נסוג מחברים, בני משפחה ומאינטראקציות חברתיות שכיחות בחייו.
  • מציג שינויים דרמטיים במצב הרוח שלו, בדפוסי השינה או דפוסי האכילה.

 

למי פונים במצבי חירום נפשיים?

מצבי חירום פסיכיאטריים  מהסוג שתואר לעיל, מחייבים פניה מיידית לבדיקה מול רופא או איש מקצוע מתחום בריאות הנפש.

בדיקה כזו ניתן לבצע בפניה לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי.

ישנן גם מרפאות קהילתיות לבריאות הנפש אשר מופעלות מטעם קופות החולים בישראל, שבן ניתן לפנות לקבלת סיוע נפשי במסגרת שעות הפעילות.

אולם כאשר אדם מראה סימנים של מצוקה נפשית ניכרת ומסרב לשתף פעולה ולגשת להיבדק, אין מנוס אלא לפנות להתערבות פסיכיאטרית באופן יזום כדי למנוע סיכון לחייו ולבריאותו, וכן לסובבים אותו.

 

באילו שעות חדר המיון בבית החולים פסיכיאטרי מאויש והאם צריך הפניה?

חדרי המיון בבתי החולים הפסיכיאטריים מקבלים מטופלים כל יום, במשך 24 שעות ביממה.

בחדרי המיון הפסיכיאטרים נמצא צוות רפואי שכולל פסיכיאטר תורן, אחים ואחיות ועובד סוציאלי בכוננות.

לשם קבלת מענה מיחידת המיון של בתי החולים הפסיכיאטריים בישראל לא נדרשים טופס התחייבות (טופס 17) או הפניה מרופא.

 

לאיזו מטרה מגיעים לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי?

ההגעה למיון פסיכיאטרי היא לשם בדיקה מיידית של מטופלים במצבי חירום נפשיים, כשהבדיקה נועדה לבחון האם יש צורך באשפוז פסיכיאטרי או לחילופין אפשרות לקבל הפניה להמשך טיפול בערוצים אחרים כמו מרפאות

אמבולטוריות בבתי החולים הכלליים או מרפאות קהילתיות לבריאות הנפש, על פי הצרכים של כל מטופל, מצבו וסביבת המגורים שלו.

 

איך ניגשים לקבלת טיפול בבית חולים פסיכיאטרי?

פשוט ניגשים. כאשר אתם או אדם אחר בחייכם נזקקים לקבלת סיוע דחוף במצבים נפשיים, ניתן להגיע ישירות אל חדר המיון הפסיכיאטרי בכל אחד מבתי החולים הפסיכיאטריים בארץ. 

הפסיכיאטר התורן בחדר המיון בבית החולים הפסיכיאטרי יבצע הערכה ראשונית של מצבו של המטופל, ועל סמך המסקנות – יוחלט אם יש צורך לאשפז אותו או לשחררו הביתה עם הפניה להמשך טיפול במסגרות אחרות.

במידה וידרש אשפוז פסיכיאטרי בבית החולים הפסיכיאטרי, תידרש חתימה של המטופל שמאשרת כי הוא מסכים להתאשפז, והוא יקלט לטיפול.

 

מה קורה בחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי

כאמור, חדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי נועד לקלוט אנשים שפונים במצבי חירום נפשיים כמו הפרעות נפשיות שיצאו משליטה, פסיכוזה, התנהגות אובדנית ועוד.

חדר המיון במוסדות הפסיכיאטריים מאויש בידי צוות מקצועי שכולל רופאים, אנשי סיעוד ועובדים סוציאליים.

עם קבלת המטופל, ידאג הצוות בחדר המיון הפסיכיאטרי לבצע אבחון מיידי של מצבו של המטופל ולקבל החלטה לגבי

אפשרויות הטיפול הרלוונטיות עבורו:

אשפוז פסיכיאטרי מלא או חלקי, שחרור של המטופל לביתו, המלצה לטיפולי המשך כמו טיפול מרפאתי במסגרות קהילתיות וכן הלאה.

 

לטובת שמירה על בטחונם של המטופלים בבית החולים, הצוות הרפואי והמבקרים, בדיקה ביטחונית תיערך בכניסה לבית החולים או לפני הכניסה לחדר המיון.

כדי לקבל טיפול בחדר המיון הפסיכיאטרי יהיה עליכם לגשת להירשם בעמדת הקבלה ולהציג תעודת זהות.

מצבי חירום נפשיים הם אמנם דבר מלחיץ מאוד, אך חשוב שתהיו מודעים לכך שסדר קליטת החולים בבית החולים הפסיכיאטרי נתון כמו בכל מערכת רפואית, לשיקול דעתו של הצוות המטפל במקום, אשר נותן עדיפות למקרים

הדחופים יותר.

לאחר מכן, אח מוסמך או אחות מוסמכת יגשו אליכם לטובת תשאול ראשוני ויבקשו לקבל פרטים אודות סיבת הפניה שלכם לחדר המיון הפסיכיאטרי.

באותה הזדמנות, איש הסיעוד יקח מהמטופל גם מדדים ויבדוק את לחץ הדם, הדופק שלו ומדדים נוספים לפי הצורך. 

לאחר מכן רופא המיון יערוך ראיון פסיכיאטרי עם המטופל ובהתאם להחלטתו, יתכן ויערכו גם בדיקות גופניות למטופל כולל בדיקת אק”ג.

אל הבדיקות השונות יכול להתלוות מלווה מטעמו של המטופל. בנוסף, על פי חוק, מטופלות יכולות לדרוש כי בדיקת האק”ג תבוצע על ידי אחות או בנוכחות של אישה בחדר הבדיקה.

בתום שלב האבחון הראשוני בחדר המיון הפסיכיאטרי הרופא שביצע את ההערכה הפסיכיאטרית יקבל החלטה בנוגע להמשך הטיפול בנבדק.

 

מה קורה אם הוחלט על אשפוז פסיכיאטרי בבית החולים הפסיכיאטרי?

אשפוז אדם במוסד פסיכיאטרי מחייב הסכמה מודעת של המטופל ורק במקרים שאין בהם ברירה אחרת מבוצע אשפוז בכפייה

(אשפוז כפוי יעשה אך ורק במצבים שבהם ניתנה הוראה מפורשת לאשפוזו של אדם על ידי הפסיכיאטר המחוזי או במסגרת צו בית משפט, וזאת בהתאם להוראות החוק לטיפול בחולי נפש – 1991). 

מסיבה זו, לכל מטופל אשר נכנס לאשפוז מרצון ניתן הסבר מלא בנוגע לזכויות והחובות שלו כמטופל במוסד המאשפז, על פי חוק זכויות החולה – 1996.

היה והחליט הפסיכיאטר הבודק בחדר המיון של בית החולים הפסיכיאטרי, כי יש צורך לאשפז את הנבדק – הצוות במקום ידאג להסביר למטופל על המחלקה בה הוא יאושפז ולאחר מכן הוא יתבקש למלא טופס הסכמה לאשפוז

ולחתום עליו.

בנוסף, ידרש המטופל למסור את חפציו האישיים למלווים שעימם הגיע לבית החולים הפסיכיאטרי, או לחילופין – להפקיד את חפציו האישיים בכספת של בית החולים.

בעת השחרור, יוכל כמובן המטופל לאסוף את דברי הערך שלו מהגיזברות של בית החולים.

חשוב לדעת כי בית החולים אינו לוקח אחראיות על אובדן של חפצים שהמטופל בחר שלא להפקיד בכספת או למסור למלוויו.

איש צוות ילווה את המטופל לקליטה במחלקה שם יקבל המטופל מידע אודות המחלקה (קישור לדף מחלקות) ויעבור תשאול קצר.

 

מה קורה אם הוחלט על שחרור של המטופל בתום האבחון בחדר המיון של בית החולים הפסיכיאטרי?

במידה ובתום התשאול והבדיקות בחדר המיון הפסיכיאטרי, תתקבל ההחלטה להעבירו לטיפול במרפאות חוץ, יסביר הרופא למטופל על הליך הקבלה למסגרת הטיפול שהוא ממליץ עליה ואופן קבלת ההפניה ממרפאת האם שלו. 

 

כאשר אדם מראה כוונה לפגוע בעצמו, יש להתייחס לכך כאל מצב חירום נפשי. למצבי החירום, סימנים  נוספים, עליהם אפשר לקרוא במאמר הבא.

במצבים אלה יש לפנות מיידית לרופא מוסמך בתחום בריאות הנפש. יש מקרים בהם נפנה גם לפסיכיאטר. על המקרים והגורמים הנוספים אליהם אפשר לפנות, באתר שלנו.

תחילה, יעבור המטופל אבחון ע"י הצוות המקצועי כדי שיוכל לקבל החלטה על הטיפול הרלוונטי עבורו. המשך הטיפול, בהמשך.

לרוב כן. ישנם מקרים ספציפיים בהם יתבצע אשפוז בכפייה. עוד פרטים על האשפוז עצמו, במאמר הבא.

כדי לקבל יעוץ פסיכולוגי

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.