כך תגישו תביעה לדמי פגיעה בעבודה – מדריך מלא

תוכן עניינים

ככלל, אדם שעבר תאונת עבודה זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה, תוך שנה יום התרחשות התאונה. במצבים בהם תביעה מוגשת לאחר פרק זמן של שנה (מיום התאונה), ייתכן כי זכאותו של העובד, לקבלת דמי פגיעה, תיפגע.

דמי פגיעה הינם תשלום המגיע מביטוח לאומי ומטרתו להבטיח פיצוי בגין אובדן שכר, עבור עובד שנפגע מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע. עובד שנמצא זכאי לקבלת דמי פגיעה מביטוח לאומי, לא יוכל לקבל גם דמי מחלה מאת המעסיק (עבור ימי היעדרותו מהעבודה עקב תאונת העבודה).

יש לציין כי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, דמי פגיעה ישולמו לעובד החל מהיום השני להיעדרותו מהעבודה ובנוסף, החל מהיום הרביעי להיעדרות, ישולמו דמי פגיעה בגובה של 75% משכרו החודשי של העובד.

 

הגשת התביעה – מהם השלבים?

הגשת התביעה לקבלת דמי פגיעה, בעקבות תאונת עבודה, לרוב מתנהלת בכמה שלבים ויש לבצעה באופן זה:

  • ראשית, יש למלא טופס תביעה לקבלת תשלום דמי פגיעה.
  • במילוי הטופס, יש לתאר את תאונת העבודה, את אופן התרחשותה, את הנזקים שנגרמו לעובד בעקבותיה וכו'. בנוסף, יש למלא פרטים נוספים, כגון: טיפולים רפואיים שקיבל העובד, עקב הפגיעה והתאריך בו הפסיק הוא לעבוד.
  • לאחר מכן, יש למלא כתב סודיות רפואית ולחתום עליו.
  • ולבסוף, יש לצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתאונה.
  • לאחר שהעובד ממלא את טופס התביעה ומרף אליו את כל החומר הרפואי הרלוונטי, על מעסיקו לאשר את הטופס וכן, לעדכן בו את משכורות העובד בחודשים שקדמו לתאונה.

 

בחינת התביעה ע"י פקיד ביטוח לאומי

לאחר הגשת התביעה לביטוח הלאומי, פקיד תביעות אחראי לבחון אותה ולקבוע אם היא מוגדרת כ"תאונת עבודה". במצבים מסוימים, הפקיד עשוי לבצע חקירות לגבי נסיבות התאונה, בכדי להצליח לקבוע אם אכן מדובר בתאונת עבודה.

לאחר קבלת התביעה ואישורה ע"י הביטוח הלאומי, דמי הפגיעה מועברים למעסיקו של העובד, אשר אחראי להעבירם לעובד.  למידע נוסף בנושא, ניתן להיכנס לאתר https://pitzuim.co.il.

 

כיצד ניתן לפעול במידה ותביעתו אינה מתקבלת?

במידה ותביעתו של העובד נדחתה ע"י פקיד התביעות והפגיעה שעבר אינה מוכרת כ"תאונת עבודה", יוכל העובד להגיש ערעור על כך, בבית הדין לעבודה. את הערעור רשאי העובד להגיש תוך חצי שנה, מהיום בו התקבלה החלטת פקיד התביעות, בנוגע לתביעה שהוגשה. כדי לקבל הכוונה מקצועית בנוגע לערעור, יכול העובד להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום.

לאחר הגשת הערעור, בית הדין אחראי לקבוע אם התאונה שעבר העובד תוכר כ"תאונת עבודה" או שמא יחליט בית הדין כי תידחה התביעה.

 

לסיכום

תאונות עבודה שונות הינן נפוצות במדינת ישראל והן עשויות לגרום לפגיעה חמורה ולעיתים אף לנזקים חמורים, עבור העובדים המעורבים בהן. לאחר תאונת עבודה, העובד רשאי להגיש תביעה מול הביטוח הלאומי, לקבלת דמי פגיעה עבור ימי היעדרותו מהעבודה.

Lawyer

כדי לקבל יעוץ פסיכולוגי

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.